האימון באקדמיית מואיי- טאי:

ההדרכה מתבצעת ע"י המאמן אדי יוסופוב.
ההדרכה איכותית ומועברת ביחס אישי לכל תלמיד, בכל גיל, מין ורמה.
האימונים רציניים, ומתבצעים במפגשים באורך של שעה וחצי, חמש פעמים בשבוע.

כל אימון מעצב את אופי התלמיד ומקנה לו חינוך לערכים, משמעת, כבוד הדדי וריסון האלימות תוך קבלת מסגרת ספורטיבית ובטחון עצמי.
במועדון שלנו ניתן להתחרות בארץ ובחול ,ולהגיע לרמות המקצועיות ביותר בעולם.